Nederland

Op 30 July 2020 heeft Pediatric care Africa, conform de beschikking Belastingdienst, de “Algemeen Nut Beogende Instelling”-status verkregen (ANBI), Nummer 8262 52 291. Deze beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001 en geldt zolang wordt voldaan aan de eisen, c.q. onbepaalde tijd, voor een dergelijke instelling.

Indien een ontvangstbewijs van uw donatie benodigd is van Pediatric care Africa, email uw bewijs van betaling naar treasurer@pediatriccareafrica.org alsmede de gegevens die vermeld dienen te worden op het ontvangstbewijs.